top of page

DG DEMIRAY

    PROJE 

           Demiray Şirketler Grubu  

      Elektrik Termik Santral Projesi 

             

       Demiray Grup, Çorum Mecitözü ve Amasya bölgesinde 60,000 hektar alanda bulunan maden sahalarında , kömür işletmeciliğinin yanısıra , kömüre bağlı çalıştırılmak üzere elektrik termik santrali kurulumu için çalışmalara başlamıştır.

       

       Bölgede yapılmış ve halden devam eden sondaj çalışmalarında , arazide çok yüksek miktarda ve kaloride kömür rezervine rastanmıştır.

       Ülkemizde son yıllarda artan nüfus, toplumsal refah düzeyi, sanayinin uluslararası platformda rekabet edebilmesi gibi unsurlara bağlı olarak enerji talebi de dünya ortalamasının üzerinde artış göstermektedir. Enerji talebindeki bu hızlı artış, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması için bazı tedbirler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, yerli kömür rezervlerimize uygun yüksek verimli ve düşük emisyonlu termik santral teknolojilerinin yerli sanayi ile birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi de bu tedbirler arasında değerlendirilmektedir.

       Türkiye’deki enerji ihtiyacının karşılanması için yapılacak yatırımların 2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 1303  Milyar ABD Dolarına ulaşacağı öngörüsüyle; yapılacak yatırımların yaklaşık %30’unun yerli kömür kaynaklarını daha etkin kullanacak termik santral teknolojilerinde Ar-Ge çalışmaları yapılması ve bu teknolojilerin yerli sanayiye kazandırılmasıyla oluşacak pazar büyüklüğünün yaklaşık 36 Milyar Dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

bottom of page